2021

Jaarverslag 2021

 

Algemeen

Het afgelopen jaar heeft zich wederom gekenmerkt  door pieken en dalen ten gevolge van de corona maatregelen. Dat heeft veel gevraagd van ons kamerkoor en de individuele leden. In de winter hebben we nog kort fysiek kunnen repeteren voor het Passieconcert, wat uiteindelijk niet door kon gaan. Daarna, in volledige lockdown, bleken de repetities via Zoom niet als zinvol ervaren en is er gezocht naar creatieve mogelijkheden in het onderhouden van contact, zoals  samen een muziekwerk te beluisteren en onderzoeken.

Het organiserend comité van het Herdenkingsconcert op 4 mei had gelukkig een deadline procedure waardoor op tijd besloten kon worden tot het uitstellen van de uitvoering van het Requiem van Mozart.

De buitenrepetities, in mei,  voelden weer als bevrijding en daarmee groeide het vertrouwen dat er wellicht in 2021 weer uitgevoerd kon gaan worden. Bij aanvang van de repetities in augustus zijn er prachtige foto`s gemaakt waarop een bruisend Voix Jolies zichtbaar is op de repetitielocatie en de boot.

In de korte periode waarin weer veel mogelijk was is het ons uiteindelijk gelukt om, in samenwerking met kamerkoor Quod Libet, een solistenkwartet en barokorkest,  op 30 oktober een geweldige uitvoering van het Requiem van Mozart neer te zetten in een uitverkochte Oude Kerk in Voorburg. Daar mogen we trots op zijn!

Een spijtig besluit volgde in het wederom moeten afgelasten van onze koorreis naar Salzburg, door de inreisbeperking in Oostenrijk.

Het Kerstconcertje, 11 december in Poeldijk, was een pleister op de wonden van 2021.

 

Dirigent

Johannes Gierl heeft ons het afgelopen jaar met muzikale creativiteit en inspanningen op bestuurlijk niveau door het jaar geloodst. Muziek instuderen via Zoom bleek niet zinvol maar een muziekstuk beluisteren en onderzoeken was een goed intermezzo om het contact met elkaar enigszins te onderhouden. Zijn voorbereidingen voor het Passieconcert hebben ons laten ruiken aan prachtige werken van Gounod, Poulenc, Rheinberger en Pärt.

In mei zijn we buiten gaan zingen en met Calme des Nuits in de opmaat weer begonnen aan het instuderen van Mozarts Requiem. Johannes heeft deel uitgemaakt van de organiserende werkgroep en daar in brede zin een enthousiaste bijdrage aan geleverd.

Op 30 oktober heeft hij ons dubbelkoor, solisten en het barokorkest,  op fantastische wijze gedirigeerd en publiek in een overvolle Oude Kerk laten genieten van dit prachtige Requiem.

Na de afgelaste koorreis, waar ook hij persoonlijk veel voorbereidend werk voor had verricht, heeft hij in korte tijd het programma van het Kerstconcert met ons ingestudeerd.

 

Koor

Het coronajaar heeft veel van ons koor gevraagd. Flexibiliteit, loyaliteit maar vooral vertrouwen en kijken naar mogelijkheden heeft dit jaar gekenmerkt. Door het gebrek aan continuïteit in dit coronajaar hebben we helaas ook afscheid moeten nemen van een aantal trouwe leden.

De samenwerking met Quod Libet, ten behoeve van het Requiem van Mozart, is als positief ervaren. Zo ook de aanvulling van projectleden bij de sopranen en tenoren. Aanvulling bij de tenoren en de alten blijft een punt van aandacht.

Het ledenbestand bedroeg 31 december 16 leden

 

Uitvoeringen

Waar aanvankelijk nog met enthousiasme gewerkt is aan het Passieconcert, kon dit eind maart geen doorgang vinden door de opgelegde maatregelen.

De ingestudeerde werken voor onze Salzburgreis, aanvankelijk gepland van 1 t/m 4 juli 2021, konden ook in de la. Ze zijn er nog kort uitgekomen in november maar het bleef helaas bij repeteren.

Onze reis van 9 t/m 12 december,  het concert in samenwerking met het koor in Salzburg, konden helaas geen navolging vinden in verband met de inreisbeperkingen in Oostenrijk

Het Requiem van Mozart op 30 oktober 2021 was een groot succes. In een overvolle  Oude Kerk in Voorburg hebben we in samenwerking met Quod Libet, solisten en het Barokorkest een prachtige uitvoering kunnen geven waar de vele toeschouwers van hebben genoten.

zaterdag 30 oktober: Mozart – Requiem

zaterdag 30 oktober: Mozart – Requiem

Het Kerstconcert 11 december in Poeldijk was een  mooie, intieme afsluiting van een bewogen jaar.